CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách của Đá Bảo Châu là tôn trọng quyền riêng tư của bạn và tuân thủ bất kỳ luật và quy định hiện hành nào liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể thu thập về bạn, bao gồm trên trang web của chúng tôi, https://dabaochau.com và các trang khác mà chúng tôi sở hữu và vận hành.

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm cả thông tin bạn cố ý và chủ động cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng hoặc tham gia vào bất kỳ dịch vụ và chương trình khuyến mãi nào của chúng tôi cũng như bất kỳ thông tin nào do thiết bị của bạn tự động gửi trong quá trình truy cập các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu nhật ký

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các máy chủ của chúng tôi có thể tự động ghi lại dữ liệu chuẩn do trình duyệt web của bạn cung cấp. Nó có thể bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP) của thiết bị của bạn, loại và phiên bản trình duyệt của bạn, các trang bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho mỗi trang, các chi tiết khác về lượt truy cập của bạn và các chi tiết kỹ thuật xảy ra trong kết hợp với bất kỳ lỗi nào bạn có thể gặp phải.

Xin lưu ý rằng mặc dù thông tin này có thể không tự nhận dạng cá nhân, nhưng có thể kết hợp nó với dữ liệu khác để nhận dạng cá nhân từng người.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân có thể bao gồm một hoặc nhiều thông tin sau:

 • Tên
 • Email
 • Số điện thoại / di động

Những lý do chính đáng để xử lý thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy. Trong trường hợp đó, chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết một cách hợp lý để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây trên trang web của chúng tôi:

 • Đăng ký để nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi qua email hoặc các kênh truyền thông xã hội
 • Sử dụng thiết bị di động hoặc trình duyệt web để truy cập nội dung của chúng tôi
 • Liên hệ với chúng tôi qua email, phương tiện truyền thông xã hội hoặc trên bất kỳ công nghệ nào tương tự
 • Khi bạn đề cập đến chúng tôi trên mạng xã hội

Chúng tôi có thể thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cho các mục đích sau và thông tin cá nhân sẽ không được xử lý thêm theo cách không tương thích với các mục đích này:

Chúng tôi có thể thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cho các mục đích sau và thông tin cá nhân sẽ không được xử lý thêm theo cách không tương thích với các mục đích này:

 • Liên hệ và giao tiếp với bạn
 • Để phân tích, nghiên cứu thị trường và phát triển kinh doanh, bao gồm vận hành và cải thiện trang web của chúng tôi, các ứng dụng liên quan và các nền tảng truyền thông xã hội có liên quan
 • Xem xét đơn xin việc của bạn
 • Cho mục đích quản lý và lưu trữ hồ sơ nội bộ
 • Để bảo mật và ngăn chặn gian lận, đồng thời đảm bảo rằng các trang web và ứng dụng của chúng tôi an toàn, bảo mật và được sử dụng theo các điều khoản sử dụng của chúng tôi

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập được về bạn với thông tin chung hoặc dữ liệu nghiên cứu mà chúng tôi nhận được từ các nguồn đáng tin cậy khác.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Khi chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân và trong khi chúng tôi lưu giữ thông tin này, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó trong các biện pháp có thể chấp nhận được về mặt thương mại để ngăn ngừa mất mát và trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.

Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, nhưng chúng tôi khuyên rằng không có phương thức truyền tải hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% và không ai có thể đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật áp dụng đối với chúng tôi về bất kỳ vi phạm dữ liệu nào.

Bạn chịu trách nhiệm lựa chọn bất kỳ mật khẩu nào và sức mạnh bảo mật tổng thể của mật khẩu đó, đảm bảo an toàn cho thông tin của chính bạn trong giới hạn dịch vụ của chúng tôi.

Công ty cam kết không mua bán thông tin khách hàng với mục đích thương mại. Mọi chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng chúng tôi cam kết tuân theo chính sách bảo mật của công ty. Công ty cam kết sẽ làm bạn yên tâm và hài lòng với việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi tham gia và sử dụng dịch vụ của công ty.

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn khi nào chúng tôi cần. Khoảng thời gian này có thể phụ thuộc vào việc chúng tôi đang sử dụng thông tin của bạn để làm gì, phù hợp với chính sách bảo mật này. Nếu thông tin cá nhân của bạn không còn được yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó bằng cách xóa tất cả các chi tiết nhận dạng bạn.

Tuy nhiên, nếu cần, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, kế toán hoặc báo cáo hoặc cho các mục đích lưu trữ vì lợi ích công cộng, mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc mục đích thống kê.

Chuyển giao thông tin cá nhân quốc tế

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được lưu trữ và / hoặc xử lý tại nơi chúng tôi hoặc các đối tác, chi nhánh và nhà cung cấp bên thứ ba duy trì cơ sở vật chất. Xin lưu ý rằng các địa điểm mà chúng tôi lưu trữ, xử lý hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia mà bạn cung cấp thông tin ban đầu. Nếu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba ở các quốc gia khác: (i) chúng tôi sẽ thực hiện các chuyển giao đó theo các yêu cầu của luật hiện hành; và (ii) chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân được chuyển giao theo chính sách bảo mật này.

Quyền của bạn và Kiểm soát Thông tin Cá nhân của Bạn

Bạn luôn có quyền giữ lại thông tin cá nhân với chúng tôi, với sự hiểu biết rằng trải nghiệm của bạn về trang web của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử chống lại bạn vì đã thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn đối với thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà bạn hiểu rằng chúng tôi sẽ thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin đó theo chính sách bảo mật này. Bạn có quyền yêu cầu chi tiết về bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn.

Nếu chúng tôi nhận được thông tin cá nhân về bạn từ một bên thứ ba, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó như được quy định trong chính sách bảo mật này. Nếu bạn là bên thứ ba cung cấp thông tin cá nhân về người khác, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được người đó đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi quyết định của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn khả năng hủy đăng ký khỏi cơ sở dữ liệu email của chúng tôi hoặc chọn không tham gia liên lạc. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác, lỗi thời, không đầy đủ, không liên quan hoặc gây hiểu lầm, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào được phát hiện là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc lỗi thời.

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã vi phạm luật bảo vệ dữ liệu có liên quan và muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới và cung cấp cho chúng tôi đầy đủ chi tiết về vi phạm bị cáo buộc. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra khiếu nại của bạn và trả lời bạn, bằng văn bản, đưa ra kết quả điều tra của chúng tôi và các bước chúng tôi sẽ thực hiện để giải quyết khiếu nại của bạn. Bạn cũng có quyền liên hệ với cơ quan quản lý hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu liên quan đến khiếu nại của bạn.

Sử dụng Cookie

Chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập thông tin về bạn và hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là một phần dữ liệu nhỏ mà trang web của chúng tôi lưu trữ trên máy tính của bạn và truy cập mỗi khi bạn truy cập, vì vậy chúng tôi có thể hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp nội dung cho bạn dựa trên các tùy chọn mà bạn đã chỉ định.

Giới hạn của Chính sách của Chúng tôi

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung và chính sách của các trang web đó, đồng thời không thể chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các thực tiễn bảo mật tương ứng của chúng.

Các thay đổi đối với Chính sách này

Theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình để phản ánh các cập nhật đối với quy trình kinh doanh của chúng tôi, các thông lệ được chấp nhận hiện tại hoặc các thay đổi về lập pháp hoặc quy định. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi ở đây tại cùng một liên kết mà bạn đang truy cập chính sách bảo mật này.

Nếu luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ nhận được sự cho phép của bạn hoặc cho bạn cơ hội chọn tham gia hoặc chọn không tham gia, nếu có, bất kỳ cách sử dụng mới nào đối với thông tin cá nhân của bạn.