Chạm khắc họa tiết hoa sen lên mộ đá đôi tại Bến Tre An Giang thể hiện mong muốn cuộc sống người khuất tốt đẹp hơn, sớm về bên Đức Phật

Chạm khắc họa tiết hoa sen lên mộ đá đôi tại Bến Tre An Giang thể hiện mong muốn cuộc sống người khuất tốt đẹp hơn, sớm về bên Đức Phật

Chạm khắc họa tiết hoa sen lên mộ đá đôi tại Bến Tre An Giang thể hiện mong muốn cuộc sống người khuất tốt đẹp hơn, sớm về bên Đức Phật

Chạm khắc họa tiết hoa sen lên mộ đá đôi tại Bến Tre An Giang thể hiện mong muốn cuộc sống người khuất tốt đẹp hơn, sớm về bên Đức Phật